Vyjádření spolku Chráníme stromy z.s. k vývoji situace kolem lipové aleje ulice K Vápence – 5.5.2022

Stromy v ulici K Vápence lze zachránit! To my víme a má to jednoduché řešení. Stačí jedno rozhodnutí města jako investora stavby: nebudovat v ulici K Vápence konečnou stanici autobusů. Pokud by MHD k budoucí lávce a k parkovacímu domu pouze zajíždělo, tak stromy mohou zůstat! Budovat zde konečnou zastávku na úkor stromové aleje, když těsně vedle sídlí obrovský dopravní podnik s veškerým zázemím, je k nepochopení.

Na konci února jsme požádali pardubické zastupitelstvo, aby nechalo prověřit
projekt rekonstrukce ulice K Vápence, protože se domníváme, že nebyly vyčerpány všechny
možnosti, jak zachránit lipovou alej v této ulici. Zastupitelé naši žádosti vyhověli a prověření
zadali. Přesvědčila je možná i naše vizualizace toho, jak bude ulice po rekonstrukci vypadat
podle současného projektu a jak by vypadat mohla. Ale ani po dvou měsících nedostali
zastupitelé od projektového týmu konečnou zprávu o tomto prověření.  Ale jedna věc je i tak jasná. Stromy by mohly být zachráněny tím, že se nebude v úzké ulici K Vápence budovat konečná MHD, která podle představ a požadavků Dopravního podniku vyžaduje tři rozměrné vydlážděné zastávkové „zálivy“. Pokud bude MHD k budoucí lávce a parkovacímu domu jen zajíždět, stačí jediný „záliv“ a stromy mohou zůstat.

Zastupitelům jsme před minulým jednáním napsali: „Samozřejmě chápeme, že Dopravní podnik města Pardubic má svoje provozní či ekonomické zájmy, ale náš postoj v této věci je tento: pokud lze alej zachránit tím, že v ulici K Vápence nebude konečná ale průjezdní stanice MHD, pak musí mít takové řešení přednost.“

Zhruba 500 podpisů pod petici, demonstrace za zachování zdravých perspektivních lip, výzvy zastupitelům, největší tepelné zatížení v oblasti, to vše nestačí? Kde se zapomněl veřejný zájem občanů? Zvítězí zdravý rozum? Bylo by barbarstvím pokácet zdravé stromy, když je možné drobně změnit plán stavby a stromy nechat růst.

Myslíme si stále, že postup města a krajského úřadu při posuzování vlivu projektu na životní prostředí nebyl v souladu se zákonem. Město jako investor se naopak domnívá, že postupovalo a postupuje správně, takže zjevně nezbývá nic jiného, než abychom požádali o posouzení ministerstvo životního prostředí, na které se hodláme v nejbližších dnech obrátit a které má v této věci konečné slovo.

Olga Kudrnová

Pověřená zástupkyně spolku

Celý text dopisu zastupitelům z dubna 2022 si můžete přečíst zde.

Původní náš návrh zastupitelům z února 2022 si můžete přečíst a prohlédnout vizualizaci zde.