Co, kdy, kde a kdo v případě ulice K Vápence

Červenec 2020 – Krajský úřad zahajuje tzv. zjišťování v procesu EIA ohledně záměru Terminálu JIH, z něj se dozvídáme, že v ulici K Vápence má proběhnout kácení 8 stromů, současně ale zjišťujeme, že město mezitím požádalo úřad městského obvodu o stanovisko, povolující pokácení nikoli osmi, ale 35 stromů. I z toho důvodu spolek Chráníme stromy a Zelená pro Pardubicko poslalo krajskému úřadu stanovisko, že by řízení EIA, které navíc umožňuje zapojení veřejnosti, mělo proěhnout. 

Srpen 2020 – Krajský úřad rozhoduje, že projekt nevyžaduje posuzování vlivu na životní prostředí (EIA), vzhledem k rozporům v podkladech i vzhledem k nesouhlasu se zmíněným kácením podáváme odvolání na MŽP, které dosud nebylo vyřízeno.

Září 2020 – Zastupitelstvo schválilo záměr výstavby Terminálu JIH. Podrobnosti například zde: http://pardubice.zeleni.cz/jakub-kutilek-z-pardubickeho-zastupitelstva-24-zari-2020/

Listopad 2020 – spouštíme petici https://www.petice.com/alejkvapence a přihlašujeme alej do soutěže Alej roku, vychází první článek o problému aleje v tisku, spouštíme webové stránky www.alejkvapence.cz

Leden 2021 – Alej K Vápence se umisťuje třetí v kraji v soutěži Alej roku, považujeme to v náročné konkurenci mnohem starších a větších alejí za úspěch, oslovujeme všechny zastupitele se žádostí o reakci.  

Únor 2021 – protestní akce občanů a iniciativ v ulici K Vápence s rozvěšením protestních bannerů – zapojily se (abecedně): aktivní občané z Dukly, Chráníme stromy, XR Rebelové, Zelená pro Pardubicko

Únor 2021 – Ministerstvo životního prostředí vyhovělo odvolání spolků a konstatuje: „S ohledem na povahu a rozsah záměru, jeho umístění a charakteristiku předpokládaných vlivů záměru na veřejné zdraví a životní prostředí … dospělo ministerstvo k závěru, že záměr je nutné posoudit v rozsahu celého zákona EIA tedy i za účasti veřejnosti.“ Toto rozhodnutí znamená, že veřejnost bude mít právo vyjadřovat se i v další fázi řízení k tomu, jak bude projekt vypadat.

Duben 2021 – Město jako investor stahuje svou žádost o posouzení EIA a několik dnů poté podá žádost novou, prakticky identickou. Tímto administrativním trikem obejde rozhodnutí MŽP o tom, že se má provádět kompletní posouzení EIA. Počet kácených stromů v oznámení zůstává na čísle 35 s dovětkem, že se bude ještě posuzovat, kolik se jich bude muset skácet opravdu.

Červen 2021 – Krajský úřad znovu vydává tentokrát již pravomocný závěr o tom, že se projekt nemusí posuzovat za účasti veřejnosti a to zcela v rozporu s předchozím názorem ministerstva.

Srpen 2021 – projekt získává územní povolení a to včetně závazného stanoviska, že se může skácet až 35 stromů. Radnice začíná pod talkem kritiky prohlašovat, že bude ohrožené stromy přesazovat.

Únor 2022 – spolek Chráníme stromy předkládá návrh na jiné řešení autobusových zastávek, které by umožnilo zachránit souvislou linii stromů na východní straně ulice.

Duben 2022 – přestože zastupitelé dali projektovému týmu na posouzení měsíc, tak po dvou měsících dostli zastupitelé stále jen „průběžnou zprávu“, ve které ale projektový tým trvá na svém – pokračovat v původním projektu. Píšeme zastupitelům před jednáním otevřený dopis. Na postoji většiny zastupitelstva ale bez jakéhokoliv dopadu. Cesta získat zastupitele pro změnu projektu zjevně selhala. Přitomke vyhovujícímu kompromisu by stačilo jediné – změnit koncept zastávek u terminálu – nebudovat tam rozsáhlé odstavné plochy pro konečnou, ale zavést tam běžnou průjezdní zastávku.

Květen 2022 – rozhodli jsme se nechat posoudit projekt znovu ministerstvem životního prostředí, domníváme se, že postup města není plně v souladu se zákonem.