Co, kdy, kde a kdo v případě ulice K Vápence

Červenec 2020 – Krajský úřad zahajuje tzv. zjišťování v procesu EIA ohledně záměru Terminálu JIH, z něj se dozvídáme, že v ulici K Vápence má proběhnout kácení 8 stromů, současně ale zjišťujeme, že město mezitím požádalo úřad městského obvodu o stanovisko, povolující pokácení nikoli osmi, ale 35 stromů. I z toho důvodu spolek Chráníme stromy a Zelená pro Pardubicko poslalo krajskému úřadu stanovisko, že by řízení EIA, které navíc umožňuje zapojení veřejnosti, mělo proěhnout. 

Srpen 2020 – Krajský úřad rozhoduje, že projekt nevyžaduje posuzování vlivu na životní prostředí (EIA), vzhledem k rozporům v podkladech i vzhledem k nesouhlasu se zmíněným kácením podáváme odvolání na MŽP, které dosud nebylo vyřízeno.

Září 2020 – Zastupitelstvo schválilo záměr výstavby Terminálu JIH. Podrobnosti například zde: http://pardubice.zeleni.cz/jakub-kutilek-z-pardubickeho-zastupitelstva-24-zari-2020/

Listopad 2020 – spouštíme petici https://www.petice.com/alejkvapence a přihlašujeme alej do soutěže Alej roku, vychází první článek o problému aleje v tisku, spouštíme webové stránky www.alejkvapence.cz

Leden 2021 – Alej K Vápence se umisťuje třetí v kraji v soutěži Alej roku, považujeme to v náročné konkurenci mnohem starších a větších alejí za úspěch, oslovujeme všechny zastupitele se žádostí o reakci.  

13. 2. 2021 – protestní akce občanů a iniciativ v ulici K Vápence s rozvěšením protestních bannerů – zapojily se (abecedně): aktivní občané z Dukly, Chráníme stromy, XR Rebelové, Zelená pro Pardubicko