Olga Kudrnová: Rozhodujte tak, abyste se před svými vnoučaty nemuseli stydět.

Vystoupení na zastupitelstvu města Pardubic, leden 2021

Vážené dámy, vážení pánové,

Zastupuji občanské sdružení Chráníme stromy, obyvatele Pardubic a zejména lidi bydlící v okolí Dukly. Zastupuji necelých čtyři sta petičních podpisů, kterými v petici lidé vyjadřují jasnou podporu k zachování lipové aleje v ulici K Vápence.

Protestujeme proti necitlivému přístupu pardubického magistrátu, který při přípravě rekonstrukce ulice K Vápence hodlá vykácet většinu lip z aleje, která dosud tuto ulici lemuje. Jsme přesvědčeni, že rekonstrukce ulice může proběhnout i při zachování velké většiny stromů. 

Požadujeme, aby město Pardubice jako investor této stavby konečně začalo vážně vnímat důležitost městské zeleně. Zbytečné kácení stromů v dnešní době je nezodpovědné, škodlivé a hloupé. Vykácením této aleje, která se umístila v celostátní soutěži Alej roku na třetím místě v rámci Pardubického kraje, se opět o něco zhorší životní prostředí na Dukle. Přednádraží, kde se alej nachází, je monitorováno jako jedno z nejteplejších míst v Pardubicích.

Proto požadujeme, aby byl projekt přepracován tak, aby mohla být podstatná část stromořadí zachována. 

A zároveň se ptám:

1. Jak je možné, že při zadávání projektu městem se nezohledňuje automaticky ochrana zeleni a plánování staveb s ohledem na zmírňování klimatických změn? Tím myslím třeba upuštění od plánovaných zelených stěn na parkovacím domě na Dukle?

2. Co dělá v tomto městě komise životního prostředí? Existuje vůbec? Funguje ? Vyjadřuje se k podstatným věcem s dopadem na životní prostředí? Jako jsou třeba konkrétní velké stavební projekty, kterým je parkovací dům na Dukle? Pokud ano, řídí se těmi návrhy někdo? 

3.Ocenění stromů je vypočteno AOPK na 650 000,-Kč. 

Uvědomujete si vy, radní a zastupitelky a zastupitelé, že s příčinami klimatických změn, které ohrožují přijatelný život dalších generací, se musí začít bojovat právě nyní a to i na  úrovni lokální a že i vy nesete svůj díl odpovědnosti v tomto boji?  Nad vašimi hlavami jsem pouštěla obrázky desítek stromů, které mohou být vaším rozhodnutím a postojem zachráněny nebo pokáceny. Žádáme vás: rozhodujte tak, abyste se za to nemuseli před svými vnoučaty jednou stydět. 

Děkuji za pozornost