Vyjádření k průběžné informaci o prověřování rekonstrukce ulice K Vápence – zastupitelům 28.4.2022

Vážené zastupitelky, vážení zastupitelé.

Přestože jsme se mohli seznámit s předkládanou průběžnou zprávou k rekonstrukci ulice K Vápence zatím jen velmi krátce a orientačně, chceme i přesto (a logicky také jen předběžně) na ni krátce reagovat. Předpokládáme totiž, že ani vy jste neměli dostatek prostoru se s celým materiálem před jednáním zastupitelstva podrobněji seznámit a ani to možná nepovažujete za nutné, pokud je Vám zpráva i po dvou měsících předkládána jako informativní a průběžná, tedy i oficiálně nikoli zcela dokončená.

Nicméně my sami si musíme na celou věc vytvořit názor už nyní na základě těchto předběžných výstupů, neboť termín pro případné podání návrhu na přezkum řízení EIA o posuzování vlivu na životní prostředí se již přiblížil.

Jsme v každém případě rádi, že jsme zastupitelstvu podnět k prověření projektu z pohledu větší ochrany zeleně ve veřejném prostoru podali. Už nyní se nám totiž některé věci zdají zřejmé.

Například fakt, že alej na východní straně ulice by bylo možné z větší části zachovat v případě, že by u budoucího terminálu nebyla konečná zastávka MHD, ale šlo by pouze o zastávku průjezdní. Existuje tedy minimálně jedna varianta řešení, která lépe respektuje zákonem chráněný veřejný zájem ochrany zeleně. Samozřejmě chápeme, že Dopravní podnik města Pardubic má svoje provozní či ekonomické zájmy, ale právě posouzení toho, zda takové zájmy mohou převažovat nad zájmem, který je chráněn zákonem, má sloužit proces EIA.

Náš postoj v této věci je proto logicky tento: pokud lze alej zachránit tím, že v ulici K Vápence nebude konečná ale průjezdní stanice MHD, pak musí mít takové řešení přednost. A nepochybujeme o tom, že by se při jasném zadání ze strany zastupitelstva podařilo nalézt kvalitní řešení obsluhy této lokality hromadnou dopravou i bez nutnosti budovat konečnou zastávku právě v omezeném prostoru ulice K Vápence, kde i bez parkování autobusů budou budoucí dopravní poměry velmi stísněné.

Doufáme, že právě touto cestou se bude projekt dále ubírat a věříme, že i vy právě takový směr realizace jako zastupitelé podpoříte.

Olga Kudrnová

Pověřený zástupce Chráníme stromy z.s.